Termeni și condiții, cookies și confidențialitate. Ciao Trattoria. Urban italian taste

Termeni și condiții

Prin utilizarea prezentului website, vă exprimați acordul cu privire la respectarea termenilor și condițiilor din cadrul acestei pagini. Dacă nu acceptați termenii și condițiile, vă rugăm să nu utilizați www.restaurantciao.ro.

Informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi găsite în „Politica de confidențialitate”, iar cele legate de politica de cookie-uri în „Politica de cookies”.

Copyright

Website-ul de față, www.restaurantciao.ro este proprietatea MAX WOOD SYSTEM S.R.L., cu sediul în Dobroești, Aleea Lacului nr. 9, Județ Ilfov, CUI 37477603, Registrul Comerțului J23/1912/28.04.2017, reprezentată de domnul Răzvan Gheorghe - Administrator.

Conținutul prezentului website este proprietatea MAX WOOD SYSTEM S.R.L. și este protejat de Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare. Conținutul reprezintă logo, fotografii, elemente de grafică web, simboluri, texte, programe, dar fără a se limita la acestea.

Conform legilor în vigoare, reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului prezentului website este interzisă fără acordul prealabil, în scris, a deținătorului drepturilor.

Deținătorul drepturilor depune toate eforturile ca informațiile prezentate să fie corecte, actualizate și corecte, dar nu își asumă nicio responsabilitate în cazul anumitor erori sau omisiuni.

În orice moment, fără nicio notificare din partea MAX WOOD SYSTEM, deținătorul poate modifica, șterge sau completa conținutul prezentului website, inclusiv prețurile și ofertele speciale, precum și secțiunea curentă, Termeni și Condiții. Fotografiile preparatelor sunt cu titlu de prezentare.

Utilizare

Utilizarea și navigarea prezentului website se face pe răspunderea utilizatorilor. Accesând www.restaurantciao.ro sunteți de acord că deținătorul drepturilor nu poate fi responsabil pentru orice fel de daune, directe sau indirecte, produse de utilizare și navigare.

Oferte active

Deținătorul drepturilor stabilește regulamentele promoțiilor și ale ofertelor speciale, precum perioada de valabilitate sau condiții speciale. Promoțiile și ofertele active sunt aduse la cunoștința posibililor clienți prin intermediul acțiunilor de marketing online sau offline (website, pagini social media, flyere sau alte modalități de promovare).

Orice promoție sau ofertă activă poate fi sistată în orice moment, fără o notificare prealabilă din partea deținătorului drepturilor.

Litigii

Dacă apare un litigiu între deținătorul drepturilor și client va fi rezolvat pe cale amiabilă. Imposibilitatea rezolvării pe cale amiabilă transferă competența instanțelor de judecată române.

Dispoziții finale

În cazul în care una sau mai multe clauze din cele sus-menționate va fi declarată nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, clauza declarată nulă nu va afecta validitatea celorlalte clauze, cu excepția cazului în care se găsește în strânsă legătură cu aceasta din urmă.

Politica de utilizare a cookie-urilor

Pagina de web folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Tipuri de cookie folosite pe acest site

 • Cookie-uri necesare, adică cele care permit navigarea pe site și funcționalitatea acestuia. Aceste cookie-uri sunt active permanent.
 • Cookie-uri de preferințe, adică cele care rețin preferințele utilizatorului pe acest website.
 • Cookie-uri de statistică (Analytics). Aceste cookie-uri permit monitorizarea utilizatorilor unici. Acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoane fizice, este folosit doar în scop statistic, însă în unele cazuri este posibil ca acesta să colecteze inclusiv adresa IP.
 • Cookie-uri de marketing. Aceste cookie-uri pot oferi posibilitatea de a monitoriza activitățile online ale utilizatorilor și de a stabili profiluri de utilizatori, care pot fi folosite în scopuri de marketing. Spre exemplu, pe baza cookie-urilor pot fi identificate produsele și serviciile agreate de către un utilizator, aceste informații servind ulterior pentru transmiterea unor reclame adecvate.
 • Prezentul website folosește cookie-uri de la Google Analytics și Facebook Pixel, ambele fiind valabile doar pe sesiune.

  În cadrul prezentului website pot exista și cookie-uri de terță parte (exemplu videoclipuri), dar și acestea respectă reglementările în vigoare.

  Politica de confidențialitate a prezentului site

  Versiune din: 21.08.2021

  Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate se extind sau se modifică, sau atunci când suntem obligați să răspundem noilor modificări legislative. Vom afișa cea mai actuală versiune pe www.restaurantciao.ro. Orice modificare notabilă sau în măsură să afecteze utilizarea site-ului va fi comunicată aici și/sau utilizând datele de contact disponibile.

  Site-ul www.restaurantciao.ro utilizează fișiere de tip cookie. Mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor pot fi găsite accesând .

  Informații generale despre Ciao Trattoria

  Confidențialitatea datelor cu caracter personal este o preocupare importantă pentru Max Wood System SRL , cu sediul în Dobroeşti, Aleea Lacului nr. 9, judeţul Ilfov, România, în calitate de operator de date cu caracter personal.

  Acest document are rolul de a informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.restaurantciao.ro.

  Persoanele vizate și Categorii de date cu caracter personal prelucrate de Ciao Trattoria

  Max Wood System SRL prelucrează datele cu caracter personal pe care le furnizează în mod direct vizitatorii www.restauratnciao.ro, pe parcursul utilizării website-ului.

  Max Wood System SRL prelucrează fotografiile şi/sau înregistrările video realizate în timpul evenimentelor organizate sau sponsorizate, în scopul ilustrării şi promovării lor pe www.restaurantciao.ro și pe canalele social media deținute.

  Scopurile și temeiurile prelucrărilor

 • Vizitator al www.restaurantciao.ro
 • Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al Max Wood System de a asigura funcționarea corectă a www.restaurantciao.ro, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor săi, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații.

  Furnizarea datelor în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru experienţa oferită prin intermediul www.restaurantciao.ro.

 • Participant la evenimentele organizate / sponsorizate de CIAO TRATTORIA
 • Prelucrarea imaginilor foto şi/sau video are la bază interesul Max Wood System SRL de a-şi promova activităţile/evenimentele pe care le iniţiază sau le sponsorizează.

  Max Wood System va folosi imaginile strict pentru a prezenta evenimentele într-un mod favorabil pe www.restaurantciao.ro și pe canalele social media deținute.

  Durata prelucrării datelor

  Max Wood System SRL prelucrează datele cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare enumerate anterior.

  În cazul retragerii consimțământului pentru prelucrarea datelor în scop de marketing şi promovare imagine, Max Wood System SRL va înceta prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Max Wood System SRL pe baza consimțământului exprimat înainte de retragerea acestuia.

  Dezvăluirea datelor cu caracter personal

  În vederea realizării scopurilor de prelucrare enumerate anterior, Max Wood System SRL poate dezvălui datele către Parteneri, afiliați, terțe persoane sau entități care sprijină Max Wood System SRL în oferirea de servicii prin www.restaurantciao.ro, precum furnizorii de infrastructură IT, respectiv către autorități publice, precum în următoarele situații, fără a se limita însă la acestea:

  • Menținerea, personalizarea și îmbunătățirea www.restaurantciao.ro;
  • Efectuarea de analize asupra datelor în scop de testare tehnică, analiză de afaceri, monitorizare a tendințelor de utilizare, dezvoltarea de măsuri de securitate etc.;
  • Transmiterea de comunicări, în condițiile respectării legislației aplicabile;
  • Dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege sau există un interes public în acest sens etc.

  Atunci când Partenerii Max Wood System SRL prelucrează prin intermediul nostru, în nume propriu, date cu caracter personal, se vor avea în vedere politicile de confidențialitate ale acestor Parteneri numiți ca atare de Max Wood System SRL. La nivel contractual, au fost definite modalitățile acceptate de prelucrare ale datelor personale, dar Maxx Wood System SRL nu are niciun control asupra prelucrărilor în sine.

  Transferul datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal furnizate către Max Wood System SRL pot fi transferate altor operatori sau persoane împuternicite în condițiile respectării legislației aplicabile, doar pe teritoriul României și doar către alte state din Spațiul European Extins.

  Drepturile privind protecția datelor cu caracter personal

  Pentru prelucrarea de date personale realizată de Max Wood System SRL prin intermediul www.restaurantciao.ro, vizitatorii și/sau clienții au dreptul să solicite accesul la datele cu caracter personal, să le rectifice sau să solicite ștergerea lor sau restricționarea prelucrării, au dreptul să se opună prelucrării cu respectarea cerințelor legale aplicabile, respectiv au dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal.

  În cazul retragerii consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Max Wood System SRL va înceta prelucrarea acestora, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Max Wood System SRL pe baza consimțământului exprimat înainte de retragerea acestuia.

  Vizitatorii și/sau clienții au dreptul de a depune reclamații sau plângeri la ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro).

  Pentru orice întrebări sau nelămuriri privind modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, vizitatorii și/sau clienții își pot exercita drepturile amintite mai sus la adresa manager@restaurantciao.ro.

  copyright alwo 2021 | designed by shmo.photos